Koning kijkt al uit naar volgend bezoek

Vorsten

14-04-2016 15:37:00

Koning Willem-Alexander verheugt zich al op zijn volgende werkbezoek aan Duitsland. Dat zei hij donderdagmiddag in Neurenberg aan het slot van zijn tweedaagse werkbezoek aan de deelstaat Beieren.

Volgens hem is het heel belangrijk naar de Duitse ‘Länder’ te gaan en ze goed te leren kennen. De onderlinge verschillen zijn groot: de deelstaten in het zuiden zijn ’totaal anders’ dan bijvoorbeeld de aan Nederland grenzende staten.

Koning Willem-Alexander heeft sinds zijn troonsbestijging in 2013 samen met koningin Máxima inmiddels zeven Duitse deelstaten bezocht. Tot 2020 wil hij ook de nog resterende negen bezoeken om Nederland ook daar onder de aandacht te brengen. Het is een formule die, afgaande op de enorme mediabelangstelling voor de koninklijke visites en de grote opkomst ook van het Duitse publiek, in die opzet in elk geval slaagt.

Volgens VNO/NCW-voorman Hans de Boer profiteert het bedrijfsleven tegelijkertijd van de koninklijke schijnwerpers; voor de gelijktijdig plaatsvindende handelsmissies is zowel van Nederlandse als Duitse kant veel animo.

Meer Nederland