Koning ziet in coronacrisis grote opgave voor Verenigde Naties

Vorsten

21-09-2020 18:12:52

De Verenigde Naties verdienen een prominente plek in de canon van de wereldgeschiedenis “als een van de meest positieve krachten ooit”. Dat zei koning Willem-Alexander maandag in een videoboodschap tijdens de bijzondere vergadering van de VN. De bijeenkomst stond in het teken van de 75e verjaardag van de volkerenorganisatie.

View this post on Instagram

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en @minpres Rutte nemen digitaal deel aan de 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN). De Koning spreekt via een videoboodschap de AVVN toe ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties. De Koning gaat in zijn toespraak in op het belang van de Verenigde Naties toen en nu. Daarnaast is er in de toespraak speciale aandacht voor de toekomst van de Verenigde Naties. Hajar Yagkoubi, de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger kijkt samen met de Koning naar de toekomst van de VN. Koningin Máxima neemt aan de AVVN deel in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). #AVVN #VN #UN #UNGA #UnitedNations #verenigdenaties #koningwillemalexander #koninginmáxima #koning #koningin #king #queen #ministerpresident #video #videoboodschap @unitednations @Hajaryagkoubi ?RVD

A post shared by Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) on

De koning bracht in zijn boodschap een eerbetoon “aan de mannen en vrouwen die 75 jaar geleden de grondslag legden voor de Verenigde Naties”. Hij citeerde de toenmalige Amerikaanse president Harry S. Truman die hen “bouwmeesters van een betere wereld” noemde. “Zij kwamen bij elkaar na vijf jaar van oorlog en menselijk lijden. De verschillen tussen hen waren groot. Maar ze deelden één onwrikbaar voornemen: wij bouwen een betere wereld terug.”

Volgens Willem-Alexander werd die belofte waargemaakt toen steeds meer landen zich aansloten. “Mijn generatie en de generatie na mij zijn dankbaar voor de kansen die wij daardoor hebben gekregen. De Verenigde Naties heeft geweld, onrecht en armoede niet weten te beëindigen. Maar ze heeft die wel weten te beteugelen en terug te dringen en dankzij het Internationaal Strafhof en internationale tribunalen wordt de kans op straffeloos handelen hopelijk ooit uitgebannen. Miljarden mensen plukken daarvan in hun dagelijks leven de vruchten.”

Een sprong vooruit

De wereld staat opnieuw voor een grote opgave die alle grenzen overschrijdt, verwees koning Willem-Alexander in zijn toespraak naar de coronacrisis. “Corona kan niet vergeleken worden met een wereldoorlog, maar het virus raakt ons allemaal. Jonge mensen zien hun toekomstmogelijkheden ineenschrompelen. Welk antwoord moeten we daarop geven?” Het antwoord liet hij over aan Hajar Yagkoubi, een van de Nederlandse VN-jongerenvertegenwoordigers.

Die gaf een opsomming van de wensen. “Wij willen leven in een wereld die iedereen eerlijke kansen biedt om zich ten volle te ontwikkelen, ongeacht wie je bent. Wij willen leven in een wereld die geleid wordt door fundamentele mensenrechten. Wij willen leven in een wereld die mens en planeet beschermt en klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en opwarming van de aarde actief tegengaat”, verwoordde Yagkoubi het toekomstbeeld. Dat was niet naïef maar juist moedig. Zij vroeg de wereldleiders dan ook om met de jeugd moed te vatten.

“Ik hoop van harte dat we iets van de ‘spirit’ van de grondleggers van de VN kunnen vasthouden en dat we tegen elkaar zullen zeggen: laat ons herstel een sprong vooruit zijn”, was de wens die Willem-Alexander tot slot daaraan verbond. Hij wenste bovendien “alle bouwmeesters van een betere wereld – welke leeftijd, nationaliteit of achtergrond ze ook mogen hebben – heel veel succes!”


Meer Nederland

 

Neem een mini-abonnement op Vorsten en ontvang het boek Amalia (t.w.v. €17,99) cadeau! Voor 4x Vorsten en het boek samen betaalt u slechts €25.