Máxima: bedrijf moet financiële gezondheid werknemers verbeteren

Vorsten

23-06-2022 19:42:02

Koningin Máxima heeft donderdag deelgenomen aan een conferentie over het belang van financiële gezondheid van werknemers in het bedrijfsleven. Ze hield een toespraak en was bij de ondertekening van de intentieverklaring voor het oprichten van de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid.

In haar toespraak ging koningin Máxima onder meer in op hoe bedrijven het platform kunnen gebruiken voor het delen van kennis en ervaring om medewerkers met financiële problemen te helpen en bij te dragen aan hun financiële gezondheid.

Ook interviewde de vorstin Dan Schulman. De topman van betalingsdienst Paypal vertelde hoe zijn bedrijf werknemers met financiële problemen helpt en daarmee bijdraagt aan hun financiële gezondheid. Op het podium werd doorgepraat over de kwestie. Andere topmensen gaven een inkijkje over hoe de organisaties waarvoor ze werken omgaan met de problematiek. Deloitte en Schuldenlab presenteerden de resultaten van een onderzoek onder werkgevers naar de gevolgen van schuldenproblematiek onder hun werknemers.

Naast Máxima was minister Carola Schouten, verantwoordelijk voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, aanwezig. Aan het einde van de conferentie tekenden de bestuurders de intentieverklaring voor het oprichten van de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid.

Meer Nederland