Máxima gaat bij Ethiopische boeren kijken

Vorsten

2013-12-10 13:10:00

FOTO ROBIN UTRECHT

FOTO ROBIN UTRECHT

ADDIS ABEBA – Koningin Máxima is dinsdag in Ethiopië op werkbezoek in en rond Hawassa, de hoofdplaats van de zuidelijke regio. Samen met topvertegenwoordigers van de VN-voedsel- en landbouworganisaties FAO, IFAD (fonds voor agrarische ontwikkeling) en WFP (wereldvoedselprogramma) gaat ze in een plattelandsdistrict kijken hoe de levensomstandigheden van kleine boeren verbeterd kunnen worden door ze ook toegang te geven tot financiële diensten. Het gaat dan om zaken als kleine leningen, verzekeringen, spaarrekeningen en pensioenen.

Het is voor het eerst dat de 3 VN-organisaties gezamenlijk op pad gaan om bij hun hulp ook nadrukkelijk te kijken naar ‘inclusieve financiering’, waarvoor Máxima door de VN als speciaal pleitbezorger is aangesteld. Het Wereldvoedselprogramma bijvoorbeeld koopt in de regio oogsten op, waardoor het inkomen van boeren wordt verzekerd. Met het geld kunnen boeren een buffer opbouwen voor tijden van droogte, en kunnen ze nieuwe zaden kopen.

De vergrote weerbaarheid leidt er ook toe dat de voedselzekerheid toeneemt en de armoede afneemt. De FAO en IFAD hebben in de 16 miljoen inwoners tellende regio soortgelijke programma’s, gericht op verbetering van oogsten, vee en het verhogen van de voedselzekerheid en het verminderen van de armoede.

Aan het einde van het werkbezoek doet koningin Máxima samen met de 3 VN-vertegenwoordigers tijdens een persbriefing verslag van de excursie.

Foto: Robin Utrecht


Meer Nederland