Máxima houdt toespraak in Straatsburg

Vorsten

2014-09-17 16:17:00

STRAATSBURG – Maatregelen die witwassen van geld tegengaan, moeten de toegang tot financiële diensten niet onmogelijk maken. Met die boodschap sprak koningin Máxima woensdagmiddag bij de Raad van Europa in Straatsburg de leden van Moneyval toe.

Máxima deed dat in haar rol als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor het voor iedereen toegankelijk maken van financiële diensten. Er moet een goede balans worden gevonden, zei de koningin in haar toespraak. Als de eisen aan identificatie en het overmaken van geld zo streng en strikt zijn als nu soms al het geval is, blijven wereldwijd met name aan de onderkant van de samenleving honderden miljoenen mensen verstoken van financiële diensten.

“Op dit moment zijn 2,5 miljard volwassenen, dat is de helft van alle volwassenen in de wereld, verstoken van zelfs de meest elementaire financiële diensten waar u en ik elke dag op vertrouwen”, zei de koningin. “Geen bankrekening. Geen veilige manier om geld te besparen. Geen veilige manier om te betalen, geen kans op verzekering. Geen krediet dan wat ze kunnen lenen bij een woekeraar.”

Ondergronds geldcircuit

Als toegang tot financiële diensten onmogelijk wordt gemaakt, dan blijft er een groot ondergronds geldcircuit bestaan en dan hebben de maatregelen die Moneyval wil nemen ook geen effect. “Is het doeltreffend om alle huishoudens en bedrijven aan een uniform en inflexibel systeem te onderwerpen, waaraan velen niet kunnen voldoen. Moeten klanten die beperkte transacties uitvoeren aan dezelfde eisen voldoen als klanten die grote transacties uitvoeren?”, vroeg Máxima. Het overmaken van 5 euro is nu eenmaal niet hetzelfde als dat van 5 miljoen, wilde ze maar zeggen.

Máxima vroeg de 33 leden van Moneyval daaraan te denken bij de beraadslagingen de komende dagen. Moneyval werkt onder het mandaat van de Raad van Europa en hanteert de internationale aanbevelingen tegen witwassen van crimineel geld en terrorismefinanciering van de Financial Action Task Force (FATF).


Meer Nederland