Máxima voor VN naar Ethiopië en Tanzania

Vorsten

08-12-2013 21:11:00

ADDIS ABEBA – Koningin Máxima is zondagavond vertrokken naar Addis Abeba. Ze brengt een 5-daags bezoek aan Ethiopië en Tanzania. De trip is in haar rol als speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties om landen aan te sporen financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken. Máxima reist samen met de top van 3 VN-organisaties die zich bezighouden met landbouw en voedsel: FAO, WFP (wereldvoedselprogramma) en IFAD (internationaal fonds voor agrarische ontwikkeling).

Het is de bedoeling dat binnen de VN meer samengewerkt gaat worden om inclusieve financiering integraal onderdeel te maken van programma’s die onder meer zijn gericht op verbetering van de landbouw, voedselproductie en voedselkwaliteit. Verbeteringen die daarin optreden vertalen zich ook in betere levensomstandigheden voor arme boeren en vermindering van de armoede. Bij financiële diensten gaat het niet alleen om microkrediet maar ook om verzekeringen, spaarrekeningen en toegang tot banken.

Volgens de koningin moet extra aandacht worden besteed aan de rol van vrouwen, die in ontwikkelingslanden het meeste agrarische werk verrichten. ,,Als vrouwen dezelfde toegang tot de markt, landrechten en financiële diensten zouden hebben als mannen, zou de productie in die landen met 20 tot 30 procent stijgen”, concludeert Máxima. Ethiopië en Tanzania hebben al nationale programma’s opgezet waarbij verbetering van landbouwmethoden zijn gekoppeld aan het beter toegankelijk maken van financiële diensten. Reden om daar op bezoek te gaan.

Programma

Op het programma in Ethiopië staan maandag ontmoetingen met premier Haile Mariam Desalegn, de ministers van landbouw en van financiën en de waarnemend-gouverneur van de nationale bank. Dinsdag vliegt Máxima naar Hawassa, de hoofdplaats van de zuidelijke regio. Daar worden onder meer een school en een beurs voor boeren bezocht om uit eerste hand kennis op te doen van de voortgang bij het verbeteren van de landbouw en de levensomstandigheden. In Ethiopië leeft 90 procent van de bevolking van landbouw of veeteelt.

Het bezoek later in de week aan Tanzania volgt hetzelfde patroon met gesprekken in Dar es Salaam en een veldbezoek in de buurt van Dodoma, de in het centrum van het land gelegen hoofdstad.

Meer Nederland