‘Naam God ontbrak in kersttoespraak’

Vorsten

2013-12-27 18:09:00

DEN HAAG – Historicus Ton van der Schans noemt het vrijdag in het Reformatorisch Dagblad teleurstellend dat koning Willem-Alexander de naam van God niet noemde.

”Het bleef allemaal erg oppervlakkig’’, zegt Van der Schans. ”Het ging over kerst als ‘feest van het licht’ en over het ‘kind in de kribbe’. Ik had het prachtig gevonden als hij bijvoorbeeld een paar verzen uit het Lukasevangelie had gelezen. Hij had iets kunnen uitleggen van de betekenis van kerst voor het christendom. Een gemiste kans.”

De hervormde emeritus predikant ds. L.J. Geluk, voorzitter van de Vereniging Protestants Nederland, noemt de lijn naar kerst in de toespraak zwak. ”Het zou zeer welkom zijn geweest zijn als de boodschap en betekenis van het kerstfeest meer waren benadrukt”, zegt Geluk op de website van de krant. ”Hoewel de naam van Jezus niet werd genoemd, waardeer ik het dat de koning aan het einde van zijn toespraak iedereen een gezegend kerstfeest toewenste.”

Michiel Zonnevylle, voorzitter van de Bond van Oranjeverenigingen, oordeelt positief over de eerste kersttoespraak van de koning. Inhoudelijk was zijn toespraak iets anders dan die van zijn moeder, meent Zonnevylle. ”Beatrix sprak meer vanuit haar persoonlijk geloof en de consequenties daarvan voor het persoonlijke leven. Haar zoon stelde vooral de dingen van alledag aan de orde. Als hij spreekt over het kind in de kribbe, weet iedereen die op de naam van God zit te wachten wat daarmee wordt bedoeld. Mensen die er ontvankelijk voor zijn, horen die verwijzing naar Jezus of het geloof tóch wel.’’


Meer Nederland