Willem-Alexander en Máxima bezoeken Friesland

Vorsten

13-06-2016 05:05:00

De Friese commissaris John Jorritsma krijgt voor zijn vertrek uit Fryslân nog één keer de kans om koning en koningin een mooi stukje van zijn provincie te laten zien. Willem-Alexander en Máxima komen maandag naar de noordwesthoek van Friesland voor een zogenoemd streekbezoek. Jorritsma is afgelopen vrijdag benoemd tot burgemeester van Eindhoven.

Het koningspaar wil met een rondgang door de gemeenten Het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en Harlingen meer te weten komen over de Streekagenda en over de leefbaarheid in dit deel van Friesland, waar het aantal inwoners terugloopt. De Streekagenda, waarin provincie en lokale overheden samenwerken met bedrijven en inwoners, beoogt de regio juist te versterken.

Streekbezoeken zijn bij uitstek geschikt om het koningspaar in korte tijd te laten kennismaken met de problemen die in een gebied spelen, en met de oplossingen die zijn bedacht om die problemen het hoofd te bieden. De provincies komen bij toerbeurt aan bod, en mogen zelf aangeven wat ze aan koning en koningin willen tonen.

Willem-Alexander heeft sinds zijn aantreden in 2013 met Máxima al een flink aantal streekbezoeken gebracht, onder andere aan de kop van Noord-Holland, de Achterhoek, Zeeuws-Vlaanderen, West-Brabant en de Limburgse Mijnstreek.

De rondgang door ‘Noardwest Fryslân’ begint maandagmorgen op het gemeentehuis van De Bildt in St Annaparochie. Daar vindt het eerste gesprek plaats alvorens het koninklijk paar naar Campus Middelsee gaat, waar scholen en bedrijven uit vier gemeenten samenwerken in de vorm van een Leerwerkplein.

Meer Nederland