Kabinet omarmt Laurentiens toeslagenherstel pas na aanpassingen

Vorsten

31/05/2024 2:00 pm

Het demissionaire kabinet ziet nog haken en ogen aan een alternatieve methode om gedupeerden van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag te compenseren. Om de uitkomsten van deze werkwijze navolgbaar en uitlegbaar te houden, zijn aanpassingen noodzakelijk. Dat meldt demissionair staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) aan de Tweede Kamer.

De “grofmazige” aanpak van de door prinses Laurentien opgezette Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH) is afgelopen jaar bij zo’n driehonderd gedupeerden uitgeprobeerd. Het idee erachter is dat ouders zelf hun verhaal doen, waarna experts aan de hand van een soort afvinklijst met vaste bedragen per schadepost bepalen hoeveel aanvullende schade zij hebben geleden.

De manier moet leiden tot een flinke versnelling van het schadeherstel, dat veel te traag verloopt. Gedupeerden hebben wel eenmalig 30.000 euro ontvangen, maar dat is lang niet voor iedereen voldoende. Juist de ouders die door de uit de hand gelopen fraudejacht van de Belastingdienst de meeste schade hebben geleden, wachten vaak al heel lang op uitsluitsel. Het kabinet “waardeert” de aanpak van de stichting, maar een evaluatie laat zien dat die nog niet direct kan worden opengesteld voor alle gedupeerden. Daarnaast zijn er zorgen over de uitlegbaarheid van de uitkomsten.

Gesprek

Het ministerie van Financiën is nog in gesprek met SGH over de evaluatie en eventuele opschaling van deze schadeaanpak. Dat duurt naar verwachting nog enkele weken. Het is de bedoeling dat dit overleg leidt tot een dienstverleningsovereenkomst. Die wordt pas definitief getekend nadat ook het parlement daarover heeft kunnen meepraten.

Prinses Laurentien uitte in een videoboodschap haar ongenoegen over de discussie rond het werk van haar stichting. “Ik denk dat het aantoont dat zij heel betrokken is”, zegt De Vries daarover. Zij roept de stichting op samen te werken om deze aanpak van het schadeherstel “verder vorm te geven”. Het aanvullende herstel kan door de aanpak van SGH tot 3,1 miljard euro duurder uitpakken dan eerder werd gedacht. Dat onderstreept volgens De Vries waarom het belangrijk is dat zij kan uitleggen hoe de schade wordt berekend. Maar: “geld is nooit het leidende principe geweest”, benadrukt zij.

Gratis voor jou


Meer Vorstenhuizen