Koning stapt in simulator bij opening maritiem simulatiecentrum

Vorsten

28/05/2024 2:16 pm

Koning Willem-Alexander is dinsdag na de opening van het maritiem simulatiecentrum in Wageningen in een van de nagebootste schepen gestapt. Op beelden van het bezoek aan het Seven Oceans Simulator centre (SOSc) van MARIN, het Maritiem Research Instituut Nederland, is te zien dat de koning achter het stuur van een van de simulatoren zit.

Met de nieuwe onderzoeksfaciliteiten wil MARIN bijdragen aan schone, slimme en veilige scheepvaart en aan duurzaam gebruik van de oceaan. Tijdens de opening vertelden experts van onder meer het maritiem onderzoeksinstituut en de Kustwacht over veiligheid in de scheepvaart en over het werken op zee. Ook hoorde de koning er meer over hoe de bemanning bij het ontwerp van nieuwe schepen wordt betrokken.

In het onderzoekscentrum is ‘de zee van de toekomst’ nagebootst in grote bolvormige en bewegende simulatoren. Vaartuigen die er te vinden zijn, zijn een emissieloos schip van de toekomst op waterstof en met windvoortstuwing, een onderhoudschip voor offshore windturbines en een nieuwe KNRM-reddingsboot.

Gratis voor jou


Meer Vorstenhuizen